FANDOM


事件/需求 金幣 食物 能量 航行時間
打造太空艦隊 1,350,000 120,000 6,000 1小時
星球資源A 星球資源B 星球資源C
發現奇異的圓形洞窟 24,000 20,000 20,000 18,000 3小時
洞穴突然出現大批恐龍 720,000 24,000 4小時
組織調查隊研究 1,000,000 80,000 36,000 6小時
星球資源A 星球資源B 星球資源C
傳送門洞穴 20,000 20,000 20,000 36,000 6小時
恐龍森林的滅絕潮 65,000 36,000 6小時
傳送機械槍的建造藍圖 600,000 80,000 36,000 6小時
第一次傳送任務 75,000 36,000 6小時
星球資源A 星球資源B
第二次傳送任務 25,000 27,000 48,000 8小時
解救滅絕危機 500,000 50,000 60,000 10小時

返回傳說列表